Blog

Kawasaki Versys X300 gắn thùng givi B32N Bold

Versys X300 gắn thùng givi B32N Bold