Blog

V-ixion 155 lên full thùng givi quá ngầu !!!

V-ixion gắn thùng givi E22N và thùng sau E43NML!!!