Blog

Benelli TNT 150 gắn full thùng givi quá ngầu!!!

Benelli TNT 150 lên thùng hông givi E22N-S và thùng sau givi B32N bold!!!