Sản phẩm

Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)
Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi) Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)

Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)

1,560,000đ

Túi bình xăng PTB01(Tank bag PTB01) - Được thiết kế từ chất liệu chống thắm nước - Có dây đeo phản quang - Thiết kế cho phép đặt bản đồ chủ vào để có thể xem đường khi di chuyển - 4 nam châm hít cực mạnh

SỐ LƯỢNG:

   Đặt mua

Sản Phẩm Gợi Ý

Túi bình xăng PTB01(Tank bag PTB01)

- Được thiết kế từ chất liệu chống thắm nước

- Có dây đeo phản quang 
- Thiết kế cho phép đặt bản đồ chủ vào để có thể xem đường khi di chuyển
- 4 nam châm hít cực mạnh

Thông số kỹ thuật:

Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)

Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)

Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)

Túi hít bình xăng chống mưa PTB01(tank bag Givi)